Aktualności

6-8 maj 2019 r. pisemne egzaminy maturalne

Wskazówki dla naszym maturzystów:
Przychodzimy do szkoły na godz. 8:30. Egzaminy odbywać się będą na sali gimnastycznej (ubierzcie się ciepło).

Telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne zostawcie w domu.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Język polski:
szkoła zapewnia do dyspozycji ucznia słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny

Matematyka:
zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, linijka, cyrkiel z możliwością włożenia długopisu, kalkulator prosty, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

POWODZENIA !🍀