Aktualności

Spotkanie klas I z doradcą zawodowym PUP w Dzierżoniowie.

3 grudnia 2019 roku odbyło się drugie planowane spotkanie klas pierwszych z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

Celem spotkania było uzmysłowienie młodzieży jak ważny jest proces kształcenia w szkole i jak efektywnie wykorzystać ten czas, by po ukończeniu szkoły być atrakcyjnym na rynku pracy.Uczniowie otrzymali również informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców względem potencjalnych pracowników

W spotkaniu udział brały klasy: 1MTMp, 1TI i chętni uczniowie z klasy czwartej.

psycholog szkolny Agnieszka Nowaczewska