Aktualności

Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie „CO WIEM O POLSKICH NOBLISTACH”

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki wybitnych polskich noblistów, a także ich twórczości. Rozbudzanie i rozwijanie talentów plastycznych,rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej.
Czas trwania konkursu:Konkurs rozpoczyna się 23stycznia 2020r.–termin przysyłania prac konkursowych kończy się 17 lutego 2020 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone 20lutego2020 r.na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.

Zadania konkursowe:
Zadaniem konkursowym jest opisanie twórczości Polskich Noblistów oraz osiągnięcia jakie miały wpływ na wyróżnienie Nagrodą Nobla. Przeprowadzenie lekcji podczas której odbędzie się prezentacja Polskich Noblistów. Stworzenie portretu wybranego Polskiego Noblisty. Praca plastyczna(portret) może być wykonany dowolną techniką plastyczną płaską. Format pracy nie większy niż 50 cm x 70 cm.Prace konkursową kompletną ( opis oraz fotorelacja z przeprowadzonej lekcji i portret Noblisty), szkoła przesyła na adres organizatora konkursu najpóźniej do dnia 17.02.2020r.

Więcej informacji udzielą nauczyciele języka polskiego.