Aktualności

Od 25 marca 2020 r. szkoła pracuje zdalnie.

Uczniowie!
Przypominamy, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. szkoła pracuje zdalnie, wg obowiązującego planu lekcji. Obowiązkiem każdego ucznia, jest logowanie się do dziennika o ustalonej porze wynikającej z planu lekcji.
Nauczyciele sprawdzają aktywność ucznia.