Aktualności

30 godzinny bezpłatny kurs on-line z zakresu zagadnień finansowych, przedsiębiorczości

W ramach projektu „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” serdecznie zapraszamy uczniów w wieku 15-16 lat do udziału w 30 godzinnym bezpłatnym kursie on-line z zakresu zagadnień finansowych, przedsiębiorczości i krytycznego myślenia.
Kurs ma formułę e-learningu, uczniowie sami decydują o tym, jak pracują z materiałami zamieszczonymi na platformie kursowej.
Istnieje możliwość wykorzystania kursu jako zajęć dodatkowych, poszerzających wiedzę pod kątem olimpiady ekonomicznej.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarach:
– rozumienia zagadnień finansowych (financial literacy),
– przedsiębiorczości,
– krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Warunkiem uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest
m.in. 80% frekwencja uczestników (w przełożeniu na formułę on-line:
realizacja 80% materiału i napisanie dwóch bilansów kompetencji,początkowego i końcowego).
Aby zapisać się na kurs w pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/ (prosimy uczniów o indywidualne zapisy).
Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do prof. Iwony Matyi do dnia 15.10.2020.