Aktualności

Uczniu, zgłoś udział w Olimpiadzie EUROELEKTRA

Wszystkie osoby które chcą brać udział w Olimpiadzie EUROELEKTRA proszone są o zarejestrowanie się na stronie www.euroelektra.edu.pl
Rejestracja uczestników dostępna będzie do czwartku 5 listopada do godz. 16:00.

szkolny koordynator olimpiady prof. Bożena Penińska