Aktualności

STYPENDIUM DLA EMILA GIZY!

Fundacja Alae – Skrzydła Rozwoju realizując swoje cele statutowe oraz wypełniając deklarację wynikającą z pierwszego etapu akcji Przeciw Covid 19, dla edukacji młodzieży, pragnie poinformować, że decyzją Zarządu Fundacji przyznała stypendium na rok szkolny 2020/2021 dla Emila Gizy – ucznia 2 klasy Technikum Mechatronicznego w Zespole Szkół nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.

Pan Emil Giza otrzymał stypendium na podstawie wysokiej średniej z przedmiotów zawodowych na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego, sukcesów w konkursach naukowych, zaangażowaniu w działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, rozwijaniu swoich zainteresowań w dziedzinie nauki, techniki i aplikacji przemysłowych.