Aktualności

PODSUMOWANIE STAŻU NASZYCH UCZNIÓW W HISZPANII

Programmers, computer technicians, graphic designers and mechatronics engineers formed a wonderful group of interns in Malaga ☀️🤩
During 3 weeks they developed their skills and knowledge to take care of their professional future 💪 Apart from the internship, they visited Ronda and successfully finished the Caminito del Rey! 👑 Thank you very much to all of you for your enthusiasm and motivation! 💙
/Programiści, technicy komputerowi, grafika i inżynierowie mechatroniki utworzyli wspaniałą grupę stażystów w Maladze ☀️🤩
W ciągu 3 tygodni rozwijali swoje umiejętności i wiedzę, aby zadbać o przyszłość zawodową 💪 Oprócz stażu odwiedzili Rondę i zakończyli z powodzeniem Caminito del Rey! 👑 Bardzo dziękuję wszystkim za entuzjazm i motywację! 💙 /