Aktualności

Ostatnie pożegnanie.

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł Jan Kwilosz, pedagog i wychowawca wielu pokoleń uczniów. Był absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Dzierżoniowie zamieszkał w 1960 roku. W tym samym roku podjął pracę nauczyciela historii w Technikum Radiotechnicznym i następnie w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. W latach 1962-1963 był kierownikiem internatu, a w latach 1975-1982 pełnił funkcję wicedyrektora Szkoły. Na emeryturę nauczycielską przeszedł w 1990 roku. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 1976 roku nadano mu tytuł profesora szkoły średniej. Piastując stanowisko wicedyrektora Szkoły d/s pedagogicznych (wychowawczych), podczas stanu wojennego w 1982 roku, jako jeden z pierwszy w Dzierżoniowie wystąpił z PZPR i złożył legitymacje partyjną, czego konsekwencją stało sie dyscyplinarne pozbawienie stanowiska wicedyrektora Szkoły. W 1990 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania wystosowało przeprosiny za odwołanie z funkcji i związane z tym krzywdy moralne, uznając, iż pozbawienia stanowiska wicedyrektora miało bezpośredni związek z działalnością w NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Jan Kwilosz był nauczycielem zaangażowanym w pracę zawodową, ale także człowiekiem aktywnie uczestniczącym w życiu społecznym lokalnego środowiska. Życzliwy i serdeczny wobec innych, posiadał rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoką kulturę osobistą, co czyniło z niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

żródło/pan Mateusz Cegiełka