Aktualności

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ PRZED EGZAMINEM ZAWODOWYM

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ PRZED EGZAMINEM !
Już w 21 czerwca odbędzie się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2012 i w Formule 2017. Zachęcamy do sprawdzenia wiedzy rozwiązując test z zakresu swojej kwalifikacji w zawodzie. Na stronie
https://www.testy.egzaminzawodowy.info dostępne są testy, które można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań. Dostępne są także do pobrania arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania (klucze oceniania).