Aktualności

OFERTA PRACY dla nauczyciela przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych.

OFERTA  PRACY

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie zatrudni od 01.09.2021 r. na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych  elektrycznych i elektronicznych.

Wymagania:

1)    wykształcenie: wyższe – licencjat, inżynier, magister, specjalność elektryczna lub elektroniczna, przygotowanie pedagogiczne (możliwość uzupełnienia w trakcie zatrudnienia);

2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;

3)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy;

6)    warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

Warunki zatrudnienia:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas określony (1 rok

szkolny z możliwością przedłużenia)

2) wynagrodzenie brutto od 2800 zł  do 4046 zł/mc

Oferty zawierające list motywacyjny i życiorys prosimy kierować na adres szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

  1. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów

adres mailowy: sekretariat@zs1-radiobuda.pl

telefon: 74 831 37 49