Aktualności

Szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS.

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o HIV/AIDS.

Cel konkursu : zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych poprzez zmianę postaw i zachowań zdrowotnych młodych ludzi.

Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2021 roku (czwartek) – po długiej przerwie.

Zgłoszenia u psychologa lub pedagoga szkolnego do 25 listopada.

Konkurs odbędzie się przez aplikacje Kahoot.

Zapraszamy chętnych uczniów.
Przewidziane nagrody

Wioleta Chlipała – pedagog
Agnieszka Nowaczewska – psycholog
Teresa Winnik – pielęgniarka szkolna