PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ DLA FIRM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019