Aktualności

„MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM”

MŁODE GŁOWY – “otwarcie o zdrowiu psychicznym” to raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

W projekcie tym brali udział uczniowie naszej szkoły, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy także rodzicom za wyrażenie zgody na przystąpienie do tego przedsięwzięcia.
Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY przedstawione w czytelny sposób pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci. Bardzo ważną częścią napisanego raportu są zawarte w nim rekomendacje, których praktyczne wdrożenie zwiększyłoby liczbę osób o wysokiej samoocenie, wysokiej sprawczości czy po prostu osób szczęśliwych.

By dokładniej poznać rezultaty przeprowadzonych badań oraz ich interpretację zapraszamy na stronę:

 https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/MLODE-GLOWY.-Otwarcie-o-zdrowiu-psychicznym_-Raport-final.pdf

Strona zawiera także szereg materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Zacznijmy otwarcie rozmawiać o zdrowiu psychicznym!


Alicja Woroch-Petrella, Agnieszka Nowaczewska