Aktualności

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „ Zdobyte doświadczenie szansą na zatrudnienie”

W październiku i listopadzie 2019 r. odbywały się Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy realizowane w ramach projektu „ Zdobyte doświadczenie szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Warsztaty prowadziła pani Wioleta Chlipała doradca zawodowy. Obejmowały one zagadnienia z zakresu: rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, a także sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzone były metodą interaktywną zachęcającą młodzież do aktywnej twórczości, samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz rozszerzania umiejętności pracy zespołowej.

Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie przedstawianą tematyką oraz bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich zaproponowanych przez doradcę zawodowego ćwiczeniach.