KLUCZ DO ZAWODU

Projekt Unijny "Klucz do Zawodu"
w Radiobudzie

Realizowany przez Powiat Dzierżoniowski projekt partnerski pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Partnerem projektu jest Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Celem projektu realizowanego również w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Cele projektu:

-organizacja praktycznych form nauczania w postaci staży zawodowych u pracodawców dla uczniów, - organizacja staży dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach , - organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego dla uczniów i nowoczesnych technologii w edukacji, przy wykorzystaniu narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007 – 2013, - organizacja kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, w Radiobudzie - kierowca wózka widłowego, spawacz,
uprawnienia elektryczne do 1kV, - organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów, - prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego, uwzględniając potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy, - organizacja wycieczek zawodoznawczych, - doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodów- w Radiobudzie: pracownię pomiarów elektrycznych i elektronicznych,

Działania w projekcie
- doradztwo zawodowe

W maju i czerwcu 2017 roku na terenie Fundacji Krzyżowa troje nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, w ramach realizowanego projektu “Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”, wzięło udział w szkoleniach i kursach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Były to kursy :

1. Kompetencje zawodowe kadry dydaktycznej w obszarze TIK,
2. Trening umiejętności społecznych,
3. Kalejdoskop kariery.

W Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie realizowane, zgodnie z projektem, doradztwo edukacyjno – zawodowe, uwzględnia potrzeby uczniów i zapotrzebowanie rynku pracy. Zajęcia realizowane są w formie grupowej jak i w postaci indywidualnych porad.
W pracy doradczej wykorzystywane jest narzędzie Kalejdoskop Kariery. Umiejętności uwzględniane w ramach narzędzia Kalejdoskop Kariery obejmują:

1. Obszar zasobów osobistych, rodzinnych i środowiskowych,
2. Obszar informacji edukacyjnej i zawodowej,
3. Obszar strategii radzenia sobie ze zmianą.

Od 10 kwietnia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku ze spotkań z doradcą skorzystało 27 uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.
Kolejna, 26 osobowa grupa od września 2017 roku uczestniczy w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Działania w projekcie
- staże zawodowe, kursy, wycieczki zawodoznawcze, zajęcia specjalistyczne

Działania w projekcie – Staże zawodowe, kursy, wycieczki zawodoznawcze, zajęcia specjalistyczne

W ramach projektu “Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie zrealizowali następujące zadania:

1. Staże zawodowe w okresie od 13 lutego do 31 sierpnia 2017 roku odbyło 21 uczniów,
2. Staże dla nauczycieli w zakładach pracy odbyły -3 osoby,
3. Szkolenia i kursy:
– Uprawnienia SEP do 1kV – 25 uczniów,
– Kierowca wózka widłowego z wymianą butli – 30 uczniów,
– Kurs spawacza gazowego blach – 9 uczniów.
4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w szkolnych pracowniach:
– ” Mikrokontrolery w układach sterowania urządzeń machatronicznych” – 10 osobowa grupa uczniów,
– ” Przemysłowe układy sterowania elektryczno – pneumatyczne” – 10 osobowa grupa uczniów,
Zajęcia realizowane były w okresie od kwietnia do czerwca 2017r. Kolejny okres realizacji zajęć rozpoczął się od września 2017 r. i potrwa do grudnia 2018r. W zajęciach tych uczestniczą dwie grupy uczniów, obwiednio 8 osobowa i 7 osobowa.
5. W zajęciach na Politechnice Wrocławskiej, gdzie były prowadzone warsztaty w skanowaniu elementów za pomocą skanera sterowanego silnikami krokowymi uczestniczyła grupa 15 mechatroników. Uczniowie pisali program obsługujący ruch skanera w osiach XYZ.
6. Wycieczki zawodoznawcze:
Zrealizowana została jedna wycieczka do zakładu „Pentair Poland” Sp. z o.o. Dzierżoniów ul. Strefowa 10, z udziałem 24 uczniów.

Projekt jest realizowany od stycznia 2017 roku do listopada 2018 roku.
Całkowita wartość projektu to 1.794.224 zł. Kwota dofinansowania jaką otrzymał projekt z UE i budżetu Państwa to 1.703.864 zł, co stanowi blisko 95 % wartości całego projektu.