ZAWODOWY DOLNY ŚLĄSK

Koło Naukowe ROBOCIK Politechniki Wrocławskiej

Uczniowie Naszej Szkoły z koła informatyki podczas spotkań ze studentami Koła Naukowego ROBOCIK Politechniki Wrocławskiej uczestniczą w pracach projektowych budowy inteligentnych robotów. Spotkania oraz realizowane działania są finansowane są z funduszy Unijnych w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk.

Podczas pierwszego majowego spotkania ze studentami i pracownikami Politechniki Wrocławskiej z koła Naukowego Robocik uczestniczyliśmy w seminarium na temat sztucznej inteligencji. Studenci zaprezentowali swoje projekty realizowane w ramach koła Naukowego, my natomiast przygotowaliśmy prezentację o pracach i osiągnięciach naszego koła.

Podczas dyskusji i prezentacji ciekawych konstrukcji robotycznych powstał zarys robota manipulatora z elementami sztucznej inteligencji. Manipulator zostanie wyposażony w kamerę do rozpoznawania obrazu.

Podczas czerwcowego spotkania ustalono finalną koncepcję robota, wykonano wstępne szkice oraz zostały określone zadania dla poszczególnych grup projektowych.

 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.