Erasmus +

Program Erasmus + w Radiobudzie

Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w ramach projektu pod tytułem “Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście” wezmą udział w dwóch rodzajach szkoleń:
ICT and Free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” oraz
Europeans Sharing Views – Making Sense of the World through Multimedia
Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytej przez nauczycieli w trakcie wyjazdów zagranicznych. Udział w projekcie umożliwi nawiązanie współpracy międzynarodowej, dzięki czemu zarówno pracownicy szkoły, jak i sama szkoła zyskają szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji szkolnej, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej, jak również przyczynią się do lepszego funkcjonowania placówki. Projekt potrwa 12 miesięcy i w czterech wyjazdach szkoleniowych weźmie udział 12 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Szkolenia odbędą się w wysoko wyspecjalizowanej placówce kształcącej kadry edukacji w Almadzie w Portugalii. Każdorazowo uczestnicy mobilności, po powrocie ze szkolenia, podzielą się nowo nabytą wiedzą zarówno ze swoimi współpracownikami, jaki i z nauczycielami innych szkół Powiatu Dzierżoniowskiego.
Przedsięwzięcia realizowane w projekcie obejmować będą wypracowywanie nowych rozwiązań, działania badawcze oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także podnoszenie jakości pracy i kompetencji zawodowych nauczycieli.
Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Aneta Błaszczuk.

Pierwszy wyjazd nauczycieli w ramach programu Erasmus +

W dniach 29.08-03.09.2016r. nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie: Aneta Błaszczuk, Agnieszka Kowalczyk i Iwona Matyja odbyli szkolenie “ICT and Free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” w ramach projektu “Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście”.

Językiem wykładowym był język angielski, a grupa składała się z uczestników z Cypru, Węgier, Polski, Francji. Szkolenie odbyło się w wysoko wyspecjalizowanych placówkach kształcących kadry edukacji w Almadzie i Azeitão w Portugalii. Zajęcia odbywały się codziennie. Każdego dnia, po 7 -godzinnych wykładach i zajęciach, prowadzący szkolenie, starali się uczestnikom przybliżyć kulturę, tradycje i portugalską codzienność. Nauczyciele odwiedzili stolicę Portugalii- Lizbonę, byli z wizytą u władz miasta Azeitão, odwiedzili także szkołę techniczną w Almadzie.

Koordynator całego projektu – pan Rui Baltazar opowiedział o systemie szkolnictwa w Portugalii. Z uczestnikami z pozostałych państw wymienili się doświadczeniami związanymi z pracą, udziałem w projektach i konieczności kontaktów międzynarodowych w celu dalszej współpracy w ramach innych przedsięwzięć.
W najbliższych dniach odbędzie się również konferencja, której celem będzie przekazanie nabytej wiedzy i zdobytych doświadczeń podczas pierwszego szkolenia.

 

Drugi wyjazd nauczycieli w ramach programu Erasmus +

W dniach 28.02.2017 – 03.03. 2017 kolejna grupa nauczycieli: Ewa Nieroda, Aleksandra Biel-Seremak oraz Maciej Suchy wyjechała do Portugalii. Celem wyjazdu był kurs Europeans Sharing Views- Making your life through multimedia, czyli po polsku- Techniki aktywacji uczniów poprzez zaangażowanie ich w kręcenie, edycję i produkcję filmów, przy użyciu legalnego oprogramowania komputerowego oraz muzyki pochodzącej z legalnych źródeł, całkowicie za darmo, w ramach projektu pod tytułem “Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście

Uczestnicy kursu przylecieli do Almady z Francji, Węgier, Litwy, Danii oraz Hiszpanii. Różnorodność narodowości wymagała od wszystkich uczestników posługiwania się w miarę biegle językiem angielskim, który to był językiem wykładowym i jedynym w jakim w czasie trwania kursu mogliśmy się porozumiewać. Już w pierwszy dzień uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, dostali swoich mentorów, zadania i czas na ich wykonanie. Następnego dnia udali się do szkoły w Almadzie, gdzie przez 6 godzin uczestnicy poznawali teorię, a przez następne 4 musieli użyć jej w praktyce, podczas zajęć plenerowych. Kolejne dni to zajęcia z mentorami polegające na nauce kadrowania, wyboru scen, zastosowania bardzo prostych efektów specjalnych dla uzyskania świetnego efektu w post produkcji.

Oprócz zajęć związanych wyłącznie z tematyką kursu, organizator Rui Baltazar zapewnił nam zwiedzanie Almady, Lizbony oraz poznanie portugalskiej kultury i kulinariów.
Przez siedem dni pobytu w Portugalii uczestnicy poznali wielu ciekawych ludzi mieszkających w jeszcze ciekawszych miejscach. Podczas rozmów w trakcie posiłków, wspólnych spacerów oraz zajęć, mieliśmy możliwość dowiedzenia się z pierwszej ręki o ich systemach oświaty i mentalności.
Dzięki umiejętnościom nabytym w trakcie kursu nauczyciel Maciej Suchy wraz ze swoją klasą Ti2 (2016/17) zdobył drugie miejsce w konkursie na klip promujący transplantologię celem ratowania życia.

 

 

trzeci wyjazd nauczycieli w ramach programu Erasmus +

W dniach  06.04. 2017r. – 10.04.2017r. kolejna grupa w składzie: Agnieszka Miś, Mariusz Sutowicz i Aleksander Koszela odbyła szkolenie “ICT and Free Web Tools in Education. Another way to Teach and to Learn” prowadzone w ramach projektu”Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście”.

Międzynarodowa grupa składała się z uczestników z Litwy, Łotwy, Austrii, Polski, Turcji, Islandii. Szkolenia odbywały się w wyspecjalizowanych, nowoczesnych placówkach kształcących kadry edukacji w Almadzie i Azeitão w Portugalii.

Językiem wykładowym i porozumiewania się był język angielski, uczestnicy pracowali w międzynarodowych grupach, poznawali i korzystali z oprogramowania m.in. Free WEB 2.0 tools, Google tools in the classromm . Codziennie, po zajęciach był czas na zwiedzanie i rekreację. Uczestnicy odwiedzili stolicę Portugalii- Lizbonę, byli z wizytą u władz miasta Azeitão, oraz odwiedzili szkołę techniczną w Almadzie. Koordynatorem projektu był pan Rui Baltazar z Portugalii.

czwarty wyjazd nauczycieli w ramach programu Erasmus +

W dniach 4-8 sierpnia 2017r. ostatnia grupa nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1: Anetta Gniedziejko, Zdzisława Kądziołka i Iwona Gromadzik, wzięła udział w zorganizowanym w ramach unijnego programu Erasmus+ szkoleniu w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wykorzystania wolnych narzędzi internetowych w procesie edukacji, realizowanym jako część projektu Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście.
Wśród 22 uczestników szkolenia, odbywającego się w położonych w pobliżu stolicy Portugalii- Lizbony- miastach, takich jak Almada, Azeitao czy Setubal, byli przedstawiciele Szwecji, Norwegii, Rumunii, Portugalii oraz Cypru.

Program szkolenia był bardzo intensywny. Uczestnicy każdego dnia spędzali kilka godzina na wykładach, zajęciach w grupach i warsztatach, odbywających się w centrach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wśród szczegółowych tematów znalazły się między innymi aplikacje edukacyjne, możliwość wykorzystania w pracy z uczniami gier komputerowych ( np. Assassin’s Creed, Flight Simulator, Emergency Room, Virtual Heroes) i platform internetowych (Moodle, KhanAcademy, Google Edu. i in), a także tak praktyczne narzędzia jak Kahoot, Plickers czy Puzzlemaker.
Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, który pełnił też funkcję wspólnego języka wszystkich uczestników, umożliwiającego wzajemne porozumiewanie się, nawiązanie kontaktu i integrację grupy. Dzięki temu wszyscy mieli możliwość nie tylko doskonalić nowoczesne techniki edukacyjne, ale również rozwijać kompetencje językowe.

Mimo bogatego programu szkolenia, udało się również znaleźć czas na zwiedzenie atrakcji turystycznych okolicy (centrum Lizbony, pomnik Cristo Rei, wybrzeże Oceanu Atlantyckiego) oraz poznawanie portugalskiej kultury, na przykład muzyki fado.
Wspaniali organizatorzy, przede wszystkim Rui Baltazar i pomagający mu Mauro Gentile, jak również interesujący i kompetentni wykładowcy zapewnili uczestnikom niezmiernie wartościowe merytorycznie szkolenie oraz świetną atmosferę, niezapomniane przeżycia i piękne wspomnienia.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia są już obecnie wykorzystywane przez jego uczestników w bieżącej pracy dydaktycznej, a coraz sprawniejsze posługiwanie się nowymi narzędziami edukacyjnymi pomaga upowszechnić je wśród innych nauczycieli. Pozwala to uatrakcyjnić, unowocześnić i istotnie podnieść jakość pracy szkoły.