MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II

Projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II

           Od 3 stycznia 2011r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie w ramach uczestniczenia naszej szkoły w projekcie MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do uczniów szkoł zawodowych a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z potrzebami rynku pracy. W naszej szkole zajęcia pozalekcyjne prowadzi trzynastu nauczycieli. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka polskiego, obejmują także dodatkowe zajęcia wyrównawcze uczniów kierunków mechanicznych, informatycznych i mechatroniczno-elektronicznych oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Uczniowie uczestniczący w projekcie mają szansę uczestniczyć w kursach kwalifikacyjnych, wycieczkach zawodoznawczych, realizować projekty zawodoznawcze, odbywać zajęcia w ośrodkach akademickich, uczestniczyć w forach zawodowych i targach pracy oraz odbywać staże zawodowe u pracodawców. Wszystkie działania projektowe pozwalają im na dobre przygotowanie się do wykonywania wybranego zawodu jak również zdobyć dodatkowe kwalifikacje, poznać wymagania przyszłych pracodawców jak i oferty pracy w naszym regionie.

oprac. Aleksander Koszela