BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM

Radiobuda

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

projekt unijny w Radiobudzie

Założenia projektu:

– podejście indukcyjne, gdzie znaczenia nabierają przykłady z rzeczywistego świata i praktyczne zastosowania teorii;
– podstawy przedsiębiorczości – przedmiot, którego nauczanie wymaga silnej koncentracji na pracę własną uczniów i działania praktyczne;

Cele:

– poszerzenie treści określonych w podstawie programowej;
– kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności;

Uczniowie korzystają z:
- prezentacji multimedialnych;
- gier kierowniczych i symulacji;
- E-booków;
- projektów edukacyjnych;
- portalu wiedzy;
- Dni przedsiębiorczości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
- konkursów

III Edycja Dni Przedsiębiorczości

      16 listopada 2012r. w ramach projektu “BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE ” Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, uczennice naszej szkoły z klasy TI1a uczestniczyły w III edycji Dni Przedsiębiorczości „Inwestuj w siebie i nie tylko” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W programie przewidziano wykłady:
– „ O projekcie „Być przedsiębiorczym-nauka przez działanie
– „Czy pracodawca Cię polubi?”
– „O tym, jak motyl może wywołać huragan”
– „Jak oszczędzać? Czy skarpeta to odpowiednie miejsce?”

Następnie uczestnicy Dni Przedsiębiorczości wzięli udział w symulacjach decyzyjnych.