MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

W dniu 8 września 2011r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu a Zespołem Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie. W ramach porozumienia przewidywane są m. in. następujące działania:
– organizacja wykładów gościnnych oraz zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły,
– przekazywanie bibliotece szkolnej publikacji naukowych Uczelni,
– zapewnienie uczniom chcącym studiować w MWSLiT 50% zniżki przy wpłacie wpisowego,
– zapewnienie nauczycielom skorzystania z oferty studiów podyplomowych Uczelni przy 10% zniżce za opłaty.
List intencyjny podpisali mgr inż. Janusz Pawęska – Kanclerz Uczelni i mgr inż. Aleksander Koszela – Dyrektor Szkoły.