STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW RADIOBUDY

Absolwenci i Sympatycy Radiobudy, łączcie się!

W dniu 6 listopada 2019r. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Radiobudy, zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego pod numerem 21. Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in. pielęgnowanie tradycji szkoły, uczestnictwo w życiu szkolnym, dokumentowanie i popularyzowanie historii szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły, zasłużonych absolwentów, oraz promocja szkoły w kraju i za granicą.

Na zebraniu założycielskim  Stowarzyszenia, został wybrany Zarząd  w  następującym składzie : Andrzej Wiczkowski, prezes, absolwent Technikum Radiotechnicznego, nauczyciel i b. dyrektor Szkoły, Mateusz Cegiełka, wiceprezes, nauczyciel i b. wicedyrektor i dyrektor Szkoły, Aneta Błaszczuk, członek Zarządu, b. dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Dzierżoniowie, Edward  Uchacz, członek Zarządu, absolwent Policealnego Studium Zawodowego, Tadeusz Franczak, sekretarz Zarządu, nauczyciel Zespołu Szkół Nr1.

Wszystkich absolwentów i sympatyków – Szkoły Przemysłowej Radiotechnicznej, Gimnazjum Przemysłowego Radiotechnicznego, Technikum Radiotechnicznego i ZSZ, Policealnego Studium Zawodowego, Zespołu Szkół Radiotechnicznych i Zespołu Szkół Nr1 w Dzierżoniowie, zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Radiobudy, zapraszamy do aktywnej współpracy. Zapisy członkowskie prowadzi Sekretariat ZS Nr 1 w Dzierżoniowie (tel. 74 831 37 49,  e-mail: sekretariat@zs1-radiobuda.pl).

Wiwat Szkoła i Nauczyciele! Wiwat Absolwenci!