GRONO PEDAGOGICZNE

Nauczyciele Radiobudy
w roku szkolnym 2022/2023

dyrektor szkoły

mgr Zdzisława Kądziołka

chemia, przedmioty zawodowe

wicedyrektor szkoły

mgr Izabela Bugaj

biblioteka

mgr Aleksandra Biel-Seremak

matematyka

mgr Anna Dyda-Falikowska

język angielski, szkolny doradca zawodowy

mgr Wioleta Chlipała

pedagog szkolny,

mgr Tadeusz Franczak

kierownik praktyk, edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty zawodowe

mgr Grzegorz Giża

wychowanie fizyczne, geografia

 

mgr Anetta Gniedziejko

historia,
podstawy przedsiębiorczości

mgr Iwona Gromadzik

język polski, wos

mgr Ewa Gulka

język angielski

mgr inż. Aleksander Koszela

przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Kowalczyk

język polski, filozofia

mgr inż. Stanisław Kuś

przedmioty zawodowe

 

mgr Piotr Kwiatkowski

język niemiecki

mgr inż. Marek Łękawski

przedmioty zawodowe

mgr Iwona Matyja

geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka

mgr Agnieszka Miś-Sutowicz

biologia, język angielski

mgr Małgorzata Owczarek

wychowanie fizyczne

mgr Lesław Sobolewski

wychowanie fizyczne

mgr Konrad Stolarczyk

przedmioty zawodowe

mgr Maciej Suchy

przedmioty zawodowe, język angielski

mgr Mariusz Sutowicz

przedmioty zawodowe, fizyka

mgr Marek Wirth

przedmioty zawodowe

mgr Tomasz Wojciechowski

religia

mgr Jan Zawada

przedmioty zawodowe, fizyka

inż. Stanisław Zielonka

fizyka, przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Borodajko

historia

mgr inż. Adam Cieślak

przedmioty zawodowe

mgr Beata Daniel

język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości

mgr Artur Duda

przedmioty zawodowe

mgr Dorota Fornalik

wychowanie fizyczne

mgr inż. Mirosław Głód

przedmioty zawodowe

mgr Elżbieta Kobylarz

bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Genowefa Agnieszka Kotowska

biblioteka

mgr Elżbieta Kozioł-Szeniszewska

chemia, informatyka, matematyka

mgr Tomasz Kuczaj

przedmioty zawodowe

mgr Beata Malaga

historia

mgr Jolanta Maniecka

język polski

mgr Joanna Morawska

pedagog specjalny

mgr Ewa Nieroda

matematyka

mgr Agnieszka Nowaczewska

psycholog szkolny

mgr inż. Bożena Penińska

przedmioty zawodowe

mgr inż. Grzegorz Raganowicz

przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Rogowska

język niemiecki

mgr inż. Stefan Rutkowski

przedmioty zawodowe

mgr inż. Andrzej Stasiak

przedmioty zawodowe

inż. Łukasz Urbański

przedmioty zawodowe

mgr Michał Kutarba

przedmioty zawodowe
język angielski

mgr Monika Szczucka

matematyka

Pracownicy administracji szkoły

mgr inż. Wioletta Głód

główny księgowy

Anna Kot

samodzielny referent

Agata Kozłowska

referent

lic. pielęg. Teresa Winnik

pielęgniarka szkolna