DYREKCJA SZKOŁY

dyrektor szkoły

mgr Zdzisława Kądziołka

wicedyrektor szkoły

mgr Izabela Bugaj