WYCHOWAWCY

Wychowawcy klas

klasy pierwsze Technikum
TI1A

mgr Maciej Suchy

TI1b

mgr Michał Kutarba

MT1

mgr Ewa Gulka

TE1

mgr Piotr Kwiatkowski

TM1

mgr Marek Wirth

klasy Drugie Technikum
TI2a

mgr Mariusz Sutowicz

TI2b

mgr Iwona Gromadzik

MTM2

mgr Monika Szczucka

TE2

mgr Anna Dyda-Falikowska

klasy Trzecie Technikum
MTM3

mgr inż. Stanisław Kuś

TI3

mgr Iwona Matyja

klasy czwarte Technikum
TI4

mgr Konrad Stolarczyk

MT4

inż. Stanisław Zielonka

AEM4

mgr Agnieszka Miś-Sutowicz

klasy PIĄTE Technikum
MT5

mgr Agnieszka Kowalczyk

MTM5

mgr Małgorzata Owczarek

TIA5

mgr inż. Marek Łękawski

TIE5

mgr Tadeusz Franczak