SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zuzanna Franczak

Przewodniczący

Julia Kląskała

Zastępca przewodniczącego

Maciej Skrzypek

Zastępca przewodniczącego

Jakub Tokarski

Przewodniczący rady rewizyjnej

Dawid Nowicki

Sekretarz samorządu