Terminarz i zasady rekrutacji 2022/2023

W tym miejscu będą na bieżąco umieszczane wszelkie informacje przydatne w procesie rekrutacji do naszej szkoły.

 

Rekrutacja do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Dokumenty rekrutacyjne:

Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć w sekretariacie szkoły:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu)
  • 3 zdjęcia
  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Zaświadczenie o wyniku egzaminu
  • Laureaci lub finaliści konkursów, zawodów, olimpiad dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe

Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Harmonogram rekrutacji: 

Rejestracja w systemie.
Wybór szkół.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

16 maja – 20 czerwca
(do godz. 15:00)

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

24 czerwca – 13 lipca
(do godz. 15:00)

Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty

Ewentualna zmiana wyboru szkół/oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół 

21 lipca
(do godz. 12:00)

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów
(świadectwa i wyniku egzaminu)

22 – 29 lipca
(do godz. 15:00)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół

01 sierpnia
(godz. 12:00)

Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

02 – 23 sierpnia
(do godz. 15:00)

Kontakt z Punktem Naboru:
Zespół Szkół Nr 1
im. prof. Wilhelma Rotkiewicza
ul. Mickiewicza 8
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 831 37 49
e-mail: sekretariat@zs1-radiobuda.pl