Technikum
technik automatyk

0 kursant

Jeżeli jesteś osobą samodzielną i dokładną i jesteś otwarty na innowacje technologiczne – wybierz technikum automatyki. Aby zostać automatykiem należy mieć zmysł techniczny i konstruktorski, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolności w zakresie nauk ścisłych, w szczególności matematyki, dobrą pamięć. Dokładność i systematyczność są niezbędne. Automatyk musi także śledzić na bieżąco nowinki techniczne.Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. 

Program nauczania w technikum automatyki obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki, oraz następujące przedmioty zawodowe:

 • język obcy zawodowy
 • działalność gospodarcza w branży automatyki
 • elektrotechnika i elektronika
 • technologia i pomiary w automatyce
 • urządzenia automatyki przemysłowej
 • instalacje automatyki przemysłowej
 • laboratorium pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • pracownia technologii i pomiarów w automatyce
 • pracownia urządzeń automatyki przemysłowej
 • pracownia instalacji automatyki przemysłowej

Podejmując naukę w zawodzie, uzyskujesz wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży automatyki:

 • EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
 • EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 4-tygodniową praktykę w podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry pozwala na pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie technik automatyk.

Wyposażenie szkoły:

Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni. Dla zawodu technik automatyk nasza szkoła posiada specjalistyczne pracownie.

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Absolwent szkoły może założyć również własną firmę i skoncentrować się na działalności, w której czuje się najlepiej.

 

Program kursu jest pusty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Bezpłatne