Technik mechatronik

Jeżeli interesuje Cię budowa i działanie maszyn oraz urządzeń technicznych, lubisz nauki ścisłe i jesteś otwarty na zespołowe i twórcze działanie – wybierz technikum mechatroniczne. Zdobędziesz zawód ceniony i poszukiwany w całej Unii Europejskiej. Zawód technik mechatronik wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, pneumatyki,hydrauliki oraz programowania sterowników PLC.

Program nauczania w technikum mechatronicznym obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce: angielski i niemiecki, oraz następujące przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne:

 • Elektrotechnika i elektronika,
 • Technologie i konstrukcje mechaniczne,
 • Pneumatyka i hydraulika,
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej,
 • Język obcy w branży mechatronicznej,
 • Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych,
 • Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne,
 • Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki,
 • Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • Projektowanie i programowanie w mechatronice.

Podejmując naukę w zawodzie, uzyskujesz wiedzę i umiejętności w dwóch obszarach branży mechatronicznej:
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają 3 i 4-tygodniową praktykę w podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry pozwala na pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodzie technik mechatronik.

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:
– na kursach spawania,
– uprawnienia elektryczne (świadectwo kwalifikacyjne do 1kV)

Możliwości zatrudnienia:
• w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
• w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Program kursu jest pusty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%